logo-for-printing

04. júlí 2002

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok júní 2002 og til samanburðar í lok desember 2001 ásamt breytingum í júní 2002 og frá ársbyrjun 2002. 
Gjaldeyrisforði Seðlabankans dróst saman um 1 milljarð króna í júní og nam 35,4 milljörðum króna í lok mánaðarins (jafnvirði 410 milljóna Bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok).  Erlend skammtímalán bankans hækkuðu um 0,4 milljarða króna í mánuðinum og námu 15,4 milljörðum króna í lok hans.  Gengi íslensku krónunnar styrktist í mánuðinum um 1,4% og hefur þar með styrkst um 10% frá áramótum.
Markaðsskráð verðbréf í eigu bankans námu 4,6 milljörðum króna í júnílok miðað við markaðsverð. Þar af námu markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs 1,7 milljarði króna. 
Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir jukust um 4,6 milljarða króna í júní og námu 83,4 milljörðum króna í lok mánaðarins.  Kröfur á aðrar fjármálastofnanir breyttust lítið í mánuðinum og námu 5,6 milljörðum króna í mánaðarlok. 
Nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir hækkuðu um 0,9 milljarða króna í júní og voru neikvæðar um 29,4 milljarða króna í lok mánaðarins, þ.e. nettóinnstæður ríkissjóðs námu 29,4 milljörðum króna.
Grunnfé bankans jókst um 3,6 milljarða í júní og nam það 39,9 milljörðum króna í mánaðarlok.
Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

Prentvæn útgáfa fréttar (pdf-skjal)

 

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabankans

Í milljónum króna

   Staða í lok tímabils

    Hreyfingar 2002

Desember

Júní

Frá ára-

Í júní

Eignaliðir :

2001

2002

mótum

Gjaldeyrisforði

36.573

35.353

-1.220

-1.046

Markaðsskráð verðbréf

5.099

4.639

-460

10

   Ríkissjóðs

2.144

1.685

-460

10

   Annarra

2.954

2.954

0

0

Kröfur á innlánsstofnanir

54.053

83.378

29.325

4.632

Kröfur á aðrar fjármálastofnanir

22.774

5.574

-17.200

2

Skuldaliðir:

Erlendar skuldir til skamms tíma

14.979

15.377

398

366

Seðlar og mynt

9.174

9.336

162

244

Almennar innstæður innlánsstofnana

965

1.279

314

150

Staða á bindireikningum innlánsstofnana

17.678

29.246

11.568

3.169

Almennar innstæður annarra fjármálastofnana

837

1.170

333

681

Staða á bindireikningum annarra fjármálastofnana

1.288

1.393

105

171

Liðir til skýringar :

   Gjaldeyrisstaða Seðlabankans, nettó:

21.595

19.977

-1.618

-1.412

   Kröfur á ríkissjóð og ríkisstofnanir, nettó:

-31.099

-29.378

1.721

905

   Kröfur á aðra, brúttó

76.932

89.017

12.085

4.604

   Grunnfé:

27.817

39.861

12.045

3.563

Skýringar:

Gjaldeyrisforði sýnir brúttóeign Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs sýna eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs, ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Markaðsskráð verðbréf annarra eru húsbréf og húsnæðisbréf. Kröfur á innlánsstofnanir eru brúttókröfur bankans á innláns­stofnanir. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir eru brúttókröfur bankans á þessar stofnanir. Erlendar skuldir til skamms tíma sýna skammtímalán sem Seðlabankinn tekur við og við, m.a. í því skyni að styrkja gjaldeyrisforðann. Seðlar og mynt sýna heildarfjárhæð seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka.  Almennar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður þeirra á viðskiptareikningum í Seðlabankanum og bundnar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður sem þeim er skylt að eiga í Seðlabankanum í samræmi við bindiskyldu sem bankinn ákveður. Neðanmáls eru sýndir fjórir liðir til skýringar, í fyrsta lagi nettógjaldeyrisstaða Seðlabankans sem sýnir erlendar eignir til skamms tíma að frádregnum erlendum skuldum til skamms tíma, í öðru lagi nettókröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir, þ.e. skuldir þessara aðila við Seðlabankann að frádregnum innstæðum þeirra í bankanum, í þriðja lagi innlendar brúttókröfur á aðra en ríkið, og í fjórða lagi grunnfé bankans en til þess teljast seðlar og mynt í umferð og innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum.

Nr. 24/2002
4. júlí 2002

 

Til baka