logo-for-printing

22. mars 2002

Tilkynning um dráttarvexti og vexti af peningakröfum

Upplýsingar um dráttarvexti eru birtar samkvæmt 2. mgr. 10. gr., sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, og gilda dráttarvextir sem hér eru sýndir í sex mánuði í senn frá 1. janúar og 1. júlí ár hvert. Annar kafli þessarar tilkynningar er um almenna vexti og er birtur samkvæmt  2. mgr. 10. gr., sbr. 4. og 8. gr. sömu laga og þriðji kafli samkvæmt  bráðabirgðaákvæði III í sömu lögum og gilda vextir samkvæmt II. og III. kafla næsta almanaksmánuðinn eða uns næsta tilkynning birtist.
   Vextir sem breytast eru merktir með stjörnu (*).  Innan sviga eru sýndir vextir fyrir breytingu. 

 

Vextir alls á ári frá og með 1. apríl 2002

Tilkynning nr. 3/2002

 I. Dráttarvextir af peningakröfum í krónum                                       

1.  Grunnur dráttarvaxta1  10,1%
2. Vanefndaálag2   11,9%
3.   Dráttarvextir3  22,0%

II. Almennir vextir

1.  Vextir óverðtryggðra lána skv. 4.gr.4  14% 
2. Vextir verðtryggðra lána skv. 4.gr.4  7,7%
3.  Vextir af skaðabótakröfum5  9,5%

III. Dráttarvextir af peningakröfum í erlendri mynt 6

1. Bandaríkjadollurum  5,5% 
2. Sterlingspundum  7,5% 
3.  Dönskum krónum  7,5% 
4.  Norskum krónum  10,0%* (10,5%) 
5. Sænskum krónum  7,0% 
6.  Svissneskum frönkum 5,5% 
7.  Japönskum jenum 5,0% 
8.  Evrum7  6,5%

Um leið og tilkynning þessi öðlast gildi 1. apríl 2002, fellur úr gildi tilkynning nr. 2/2002 dags. 21. febrúar 2002 um dráttarvexti og vexti af peningakröfum.

 

Reykjavík, 21. mars 2002.

SEÐLABANKI ÍSLANDS

Til baka