logo-for-printing

06.03.2002

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok febrúar 2002 og til samanburðar í lok desember 2001 ásamt breytingum í febrúar 2002 og frá ársbyrjun 2002.

Gjaldeyrisforði Seðlabankans dróst saman um einn milljarð króna í febrúar og nam 36,4 milljörðum króna í lok mánaðarins (jafnvirði 363 milljóna Bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok). Eftirstöðvar gjaldmiðlaskiptasamnings sem Seðlabankinn gerði í desember 2001 námu 1,9 milljörðum króna í lok febrúar og renna út í áföngum í mars og apríl. Erlend skammtímalán bankans jukust um 2,4 milljarða króna í mánuðinum og námu 21,1 milljarði króna í lok hans. Skammtímaskuldir jukust m.a. vegna efnda á hluta fyrrgreinds skiptasamnings og vegna lánahreyfinga ríkissjóðs. Gengi íslensku krónunnar styrktist í mánuðinum um 2,2%.

Markaðsskráð verðbréf í eigu bankans námu 5,1 milljarði króna í febrúar lok miðað við markaðsverð. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs í eigu bankans námu 2,2 milljörðum króna.

Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir hækkuðu um 31,8 milljarða króna frá áramótum og námu 85,9 milljörðum króna í lok febrúar. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir lækkuðu um 17,3 milljarða króna á sama tímabili og voru 5,5 milljarðar króna í lok mánaðarins. Þessar miklu sveiflur má að langmestu leyti rekja til þess að í janúar sl. fékk Kaupþing banki hf. starfsleyfi sem viðskiptabanki og fluttist þar með frá öðrum fjármálastofnunum til innlánsstofnana í efnahagsreikningi og skýrslum Seðlabankans.

Nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir hækkuðu um 1,5 milljarða króna í febrúar og voru neikvæðar um 32,7 milljarða króna í lok mánaðarins, þ.e. nettóinnstæður ríkissjóðs námu 32,7 milljörðum króna.

Grunnfé bankans jókst í febrúar um 3,2 milljarða króna og nam 34,7 milljörðum króna í lok mánaðarins. Hækkun grunnfjár má einnig að hluta rekja til breytingar Kaupþings úr annarri fjármálastofnun í innlánsstofnun, þar eð innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum teljast með grunnfé.

Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

Tafla yfir helstu liði efnahagsreiknings Seðlabanka Íslands

 

Skýringar:
Gjaldeyrisforði sýnir brúttóeign Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs sýna eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs, ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Markaðsskráð verðbréf annarra eru húsbréf og húsnæðisbréf. Kröfur á innlánsstofnanir eru brúttókröfur bankans á innlánsstofnanir. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir eru brúttókröfur bankans á þessar stofnanir. Erlendar skuldir til skamms tíma sýna skammtímalán sem Seðlabankinn tekur við og við, m.a. í því skyni að styrkja gjaldeyrisforðann. Seðlar og mynt sýna heildarfjárhæð seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka. Almennar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður þeirra á viðskiptareikningum í Seðlabankanum og bundnar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður sem þeim er skylt að eiga í Seðlabankanum í samræmi við bindiskyldu sem bankinn ákveður. Neðanmáls eru sýndir fjórir liðir til skýringar, í fyrsta lagi nettógjaldeyrisstaða Seðlabankans sem sýnir erlendar eignir til skamms tíma að frádregnum erlendum skuldum til skamms tíma, í öðru lagi nettókröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir, þ.e. skuldir þessara aðila við Seðlabankann að frádregnum innstæðum þeirra í bankanum, í þriðja lagi innlendar brúttókröfur á aðra en ríkið, og í fjórða lagi grunnfé bankans en til þess teljast seðlar og mynt í umferð og innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum.


 

 

Nr. 6/2002
6. mars 2002

 


 

 

 

Til baka