logo-for-printing

06. desember 2001

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok nóvember 2001 og til samanburðar í lok desember 2000 ásamt breytingum í nóvember 2001 og frá ársbyrjun 2001.
Gjaldeyrisforði Seðlabankans minnkaði um 3,2 milljarða króna í nóvember og nam 37 milljörðum króna í lok mánaðarins (jafnvirði 344 milljóna Bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok). Erlend skammtímalán bankans lækkuðu um 0,6 milljarða króna í mánuðinum og námu 13 milljörðum króna í lok hans. Gjaldeyrisstaða Seðlabankans nettó nam því 24 milljörðum króna í lok mánaðarins. Breytingar á gjaldeyrisforða og gjaldeyrisstöðu stafa af lánahreyfingum ríkissjóðs. Gengi íslensku krónunnar, mælt með vísitölu gengisskráningar, lækkaði um 2,5% í mánuðinum.

Markaðsskráð verðbréf í eigu bankans námu 5,1 milljarði króna í nóvemberlok miðað við markaðsverð. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs í eigu bankans námu 2,1 milljarði króna.

Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir lækkuðu um 0,6 milljarða króna í nóvember og námu 54,3 milljörðum króna í lok mánaðarins. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir hækkuðu um 3 milljarða króna í mánuðinum og voru 26,1 milljarður króna í lok hans.

Nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir hækkuðu um 3,8 milljarða króna í nóvember og voru neikvæðar um 39,2 milljarða króna í lok mánaðarins.

Grunnfé bankans hækkaði í nóvember um 3,3 milljarða króna og nam 32,3 milljörðum króna í lok mánaðarins.

Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

Tafla yfir helstu liði efnahagsreiknings Seðlabanka Íslands

 

Skýringar:
Gjaldeyrisforði sýnir brúttóeign Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs sýna eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs, ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Markaðsskráð verðbréf annarra eru húsbréf og húsnæðisbréf. Kröfur á innlánsstofnanir eru brúttókröfur bankans á innlánsstofnanir. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir eru brúttókröfur bankans á þessar stofnanir. Erlendar skuldir til skamms tíma sýna skammtímalán sem Seðlabankinn tekur við og við, m.a. í því skyni að styrkja gjaldeyrisforðann. Seðlar og mynt sýna heildarfjárhæð seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka. Almennar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður þeirra á viðskiptareikningum í Seðlabankanum og bundnar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður sem þeim er skylt að eiga í Seðlabankanum í samræmi við bindiskyldu sem bankinn ákveður. Neðanmáls eru sýndir fjórir liðir til skýringar, í fyrsta lagi nettógjaldeyrisstaða Seðlabankans sem sýnir erlendar eignir til skamms tíma að frádregnum erlendum skuldum til skamms tíma, í öðru lagi nettókröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir, þ.e. skuldir þessara aðila við Seðlabankann að frádregnum innstæðum þeirra í bankanum, í þriðja lagi innlendar brúttókröfur á aðra en ríkið, og í fjórða lagi grunnfé bankans en til þess teljast seðlar og mynt í umferð og innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum.

 

 

Nr. 42/2001
6. desember 2001

 

 

Til baka