logo-for-printing

13. júní 2001

Skýrslur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um Ísland

Í gær, þriðjudaginn 12. júní, birti Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn skýrslur um Ísland á heimasíðu sinni. Annars vegar er um að ræða skýrslur sem samdar voru eftir reglubundna árlega heimsókn sérfræðinga sjóðsins hingað til lands í janúar sl. Hins vegar er um að ræða skýrslu um úttekt sérfræðinga sjóðsins á íslensku fjármálakerfi sem hófst í nóvember sl.

Forsaga seinni skýrslunnar er sú að á undanförnum árum hefur á alþjóðavettvangi verið unnið að því að treysta undirstöður fjármálalegs stöðugleika. Þessi vinna fór fram í samstarfi ýmissa alþjóðastofnana með Alþjóðagjaldeyrissjóðinn í broddi fylkingar. Hún hefur m.a. leitt til þess að vaxandi áhersla er nú lögð á að efla eftirlit með starfsemi fjármálastofnana í öllum aðildarlöndum sjóðsins og að tryggja trausta umgjörð um starfsemi þeirra. Alþjóðagjaldeyrissjóðnum var falið að gera úttektir á fjármálakerfi aðildarlanda, kanna uppbyggingu þess, áhættuþætti og lagaumgjörð. Ekki er gert ráð fyrir að lokið verði úttektum í öllum aðildarlöndunum fyrr en að fáeinum árum liðnum. Fyrstu úttektirnar voru gerðar síðla árs 1999. Í hópi fyrstu landa voru m.a. Kanada, Írland og Eistland. Frá úttektinni hér á landi var m.a. greint í ársskýrslu Seðlabankans fyrir árið 2000.

Við gerð skýrslunnar var farið yfir lög og reglur um fjármagnsmarkaðinn, þ.m.t. um Seðlabanka Íslands, og fyrirkomulag eftirlits með starfsemi fjármálastofnana. Metið var að hve miklu leyti peningastefnan og eftirlit með starfsemi fjármálastofnana uppfylla reglur um gagnsæi sem settar hafa verið af hálfu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og farið yfir þjóðhagslegar aðstæður með tilliti til fjármálastöðugleika.

Meginniðurstöður skýrslnanna sem birtar voru í gær eru hinar sömu og í lok heimsóknar sendinefndar sjóðsins hingað til lands í janúar sl., sbr. frétt Seðlabanka Íslands nr. 3/2001, 23. janúar 2001. Allar skýrslurnar voru ræddar í framkvæmdastjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins snemma í maí. Í kjölfar þess (24. maí) gaf sjóðurinn út frétt um niðurstöður þeirra sem m.a. var greint frá í fjölmiðlum hér á landi.

Sem fyrr segir eru skýrslurnar á heimasíðu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (www.imf.org).

Nánari upplýsingar veita Birgir Ísl. Gunnarsson formaður bankastjórnar Seðlabanka Íslands og Ingimundur Friðriksson aðstoðarbankastjóri í síma 569-9600.

 

 

Nr. 22/2001
13. júní 2001

 

 

Til baka