logo-for-printing

07. júní 2001

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í maí 2001

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok maí 2001 og til samanburðar í lok desember 2000 ásamt breytingum í maí 2001 og frá ársbyrjun 2001. 
Gjaldeyrisforði Seðlabankans jókst um tæpan milljarð króna í maí og nam 37 milljörðum króna í lok mánaðarins (jafnvirði 354 milljóna Bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok). Gengi íslensku krónunnar, mælt með vísitölu gengisskráningar, veiktist í mánuðinum um 5,9%. Erlend skammtímalán bankans lækkuðu um 1,6 milljarða króna í mánuðinum og námu 25,2 milljörðum króna í maílok. Gjaldeyrisstaða Seðlabankans nettó batnaði um 2,5 milljarða króna vegna erlendra lánahreyfinga ríkissjóðs.
Markaðsskráð verðbréf í eigu bankans námu 4,8 milljörðum króna í maílok miðað við markaðsverð. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs í eigu bankans námu 2 milljörðum króna.
Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir lækkuðu um 1,5 milljarða króna í maí og námu 42,6 milljörðum króna í lok mánaðarins. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir jukust í mánuðinum um 0,7 milljarða króna og voru 22,8 milljarðar króna í lok mánaðarins.
Nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir hækkuðu um 2 milljarða króna í maí og voru neikvæðar um 13,8 milljarða króna í lok mánaðarins, þ.e. nettóinnstæður ríkissjóðs námu 13,8 milljörðum króna.
Grunnfé bankans jókst um 5,2 milljarða króna í maí og nam 33,9 milljörðum króna í lok hans.
Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

 

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í milljónum króna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staða í lok tímabils

 

Hreyfingar 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eignaliðir :

 

Desember

2000

 

Maí

2001

 

Frá ára-

mótum

 

Í maí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjaldeyrisforði

 

34.285

 

37.027

 

2.742

 

938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markaðsskráð verðbréf

 

6.546

 

4.849

 

-1.698

 

3

Ríkissjóðs

 

3.682

 

2.035

 

-1.646

 

42

Annarra

 

2.865

 

2.813

 

-51

 

-39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kröfur á innlánsstofnanir

 

38.978

 

42.567

 

3.590

 

-1.498

Kröfur á aðrar fjármálastofnanir

 

13.074

 

22.819

 

9.746

 

698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuldaliðir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlendar skuldir til skamms tíma

 

15.763

 

25.180

 

9.417

 

-1.578

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seðlar og mynt

 

8.672

 

8.607

 

-66

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almennar innstæður innlánsstofnana

 

2.495

 

2.273

 

-222

 

-217

Staða á bindireikningum innlánsstofnana

 

21.249

 

22.983

 

1.734

 

5.246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almennar innstæður annarra fjármálastofnana

 

745

 

503

 

-242

 

170

Staða á bindireikningum annarra fjármálastofnana

 

759

 

1.977

 

1.218

 

-2.164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liðir til skýringar :

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjaldeyrisstaða Seðlabankans, nettó:

 

18.522

 

11.847

 

-6.675

 

2.516

Kröfur á ríkissjóð og ríkisstofnanir, nettó:

 

-12.119

 

-13.782

 

-1.663

 

2.016

Kröfur á aðra, brúttó

 

52.207

 

65.470

 

13.262

 

-835

Grunnfé:

 

32.416

 

33.863

 

1.446

 

5.152

 

Skýringar:
Gjaldeyrisforði sýnir brúttóeign Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs sýna eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs, ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Markaðsskráð verðbréf annarra eru húsbréf og húsnæðisbréf. Kröfur á innlánsstofnanir eru brúttókröfur bankans á innlánsstofnanir. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir eru brúttókröfur bankans á þessar stofnanir. Erlendar skuldir til skamms tíma sýna skammtímalán sem Seðlabankinn tekur við og við, m.a. í því skyni að styrkja gjaldeyrisforðann. Seðlar og mynt sýna heildarfjárhæð seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka. Almennar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður þeirra á viðskiptareikningum í Seðlabankanum og bundnar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður sem þeim er skylt að eiga í Seðlabankanum í samræmi við bindiskyldu sem bankinn ákveður. Neðanmáls eru sýndir fjórir liðir til skýringar, í fyrsta lagi nettógjaldeyrisstaða Seðlabankans sem sýnir erlendar eignir til skamms tíma að frádregnum erlendum skuldum til skamms tíma, í öðru lagi nettókröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir , þ.e. skuldir þessara aðila við Seðlabankann að frádregnum innstæðum þeirra í bankanum, í þriðja lagi innlendar brúttókröfur á aðra en ríkið, og í fjórða lagi grunnfé bankans en til þess teljast seðlar og mynt í umferð og innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum.

 

Nr. 20/2001
7. júní 2001

 

 

 

Til baka