logo-for-printing

07. maí 2001

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í apríl 2001

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok apríl 2001 og til samanburðar í lok desember 2000 ásamt breytingum í apríl 2001 og frá ársbyrjun 2001. 
Gjaldeyrisforði Seðlabankans stóð því sem næst í stað í apríl og nam 36 milljörðum króna í lok mánaðarins (jafnvirði 374 milljóna Bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok).  Gengi íslensku krónunnar, mælt með vísitölu gengisskráningar, veiktist í mánuðinum um 5,92%.  Gjaldeyrisstaða Seðlabankans, nettó, batnaði um 2,1 milljarð vegna erlendra lánahreyfinga ríkissjóðs.
Erlend skammtímalán bankans lækkuðu um 2,1 milljarð króna í mánuðinum og námu 26,8 milljörðum króna í apríllok. 
Markaðsskráð verðbréf í eigu bankans námu 4,8 milljörðum króna í apríllok miðað við markaðsverð.  Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs í eigu bankans námu 2 milljörðum króna.
Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir hækkuðu um 2,9 milljarða króna í apríl og námu 44,1 milljarði króna í lok mánaðarins.  Kröfur á aðrar fjármálastofnanir jukust einnig í mánuðinum um 1,7 milljarða króna og voru 22,1 milljarður króna í lok mánaðarins.
Nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir 1ækkuðu um 2,2 milljarða króna í apríl og voru neikvæðar um 15,8 milljarða króna í lok mánaðarins, þ.e. nettóinnstæður ríkissjóðs námu 15,8 milljörðum króna.
Grunnfé bankans jókst um 2,3 milljarða króna í aprílmánuði og nam 28,7 milljörðum króna í lok hans.
Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

 

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í milljónum króna

 

 

 

Staða í lok tímabils

 

 

 

Hreyfingar 2001

 

 

 

 

Desember

 

Apríl

 

Frá ára-

 

í apríl

Eignaliðir :

 

2000

 

2001

 

mótum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjaldeyrisforði

 

34.285

 

36.089

 

1.804

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markaðsskráð verðbréf

 

6.546

 

4.845

 

-1.701

 

81

Ríkissjóðs

 

3.682

 

1.993

 

-1.688

 

30

Annarra

 

2.865

 

2.852

 

-13

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kröfur á innlánsstofnanir

 

38.978

 

44.065

 

5.088

 

2.864

Kröfur á aðrar fjármálastofnanir

 

13.074

 

22.121

 

9.048

 

1.678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuldaliðir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlendar skuldir til skamms tíma

 

15.763

 

26.758

 

10.995

 

-2.064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seðlar og mynt

 

8.672

 

8.484

 

-189

 

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almennar innstæður innlánsstofnana

 

2.495

 

2.490

 

-5

 

-200

Staða á bindireikningum innlánsstofnana

 

21.249

 

17.737

 

-3.512

 

2.362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almennar innstæður annarra fjármálastofnana

 

745

 

333

 

-412

 

-89

Staða á bindireikningum annarra fjármálastofnana

 

759

 

4.142

 

3.382

 

1.754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liðir til skýringar :

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjaldeyrisstaða Seðlabankans, nettó:

 

18.522

 

9.331

 

-9.191

 

2.136

Kröfur á ríkissjóð og ríkisstofnanir, nettó:

 

-12.119

 

-15.798

 

-3.678

 

-2.160

Kröfur á aðra, brúttó

 

52.207

 

66.305

 

14.098

 

4.580

Grunnfé:

 

32.416

 

28.711

 

-3.705

 

2.320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skýringar:

Gjaldeyrisforði sýnir brúttóeign Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs sýna eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs, ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Markaðsskráð verðbréf annarra eru húsbréf og húsnæðisbréf. Kröfur á innlánsstofnanir eru brúttókröfur bankans á innlánsstofnanir. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir eru brúttókröfur bankans á þessar stofnanir. Erlendar skuldir til skamms tíma sýna skammtímalán sem Seðlabankinn tekur við og við, m.a. í því skyni að styrkja gjaldeyrisforðann. Seðlar og mynt sýna heildarfjárhæð seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka.  Almennar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður þeirra á viðskiptareikningum í Seðlabankanum og bundnar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður sem þeim er skylt að eiga í Seðlabankanum í samræmi við bindiskyldu sem bankinn ákveður. Neðanmáls eru sýndir fjórir liðir til skýringar, í fyrsta lagi gjaldeyrisstaða Seðlabankans, nettó, sem sýnir erlendar eignir til skamms tíma að frádregnum erlendum skuldum til skamms tíma, í öðru lagi nettókröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir, þ.e. skuldir þessara aðila við Seðlabankann að frádregnum innstæðum þeirra í bankanum, í þriðja lagi innlendar brúttókröfur á aðra en ríkið, og í fjórða lagi grunnfé bankans en til þess teljast seðlar og mynt í umferð og innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum.

 

Nr. 18/2001
7. maí 2001

 

Til baka