logo-for-printing

07. maí 2001

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í apríl 2001

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok apríl 2001 og til samanburðar í lok desember 2000 ásamt breytingum í apríl 2001 og frá ársbyrjun 2001. 
Gjaldeyrisforði Seðlabankans stóð því sem næst í stað í apríl og nam 36 milljörðum króna í lok mánaðarins (jafnvirði 374 milljóna Bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok).  Gengi íslensku krónunnar, mælt með vísitölu gengisskráningar, veiktist í mánuðinum um 5,92%.  Gjaldeyrisstaða Seðlabankans, nettó, batnaði um 2,1 milljarð vegna erlendra lánahreyfinga ríkissjóðs.
Erlend skammtímalán bankans lækkuðu um 2,1 milljarð króna í mánuðinum og námu 26,8 milljörðum króna í apríllok. 
Markaðsskráð verðbréf í eigu bankans námu 4,8 milljörðum króna í apríllok miðað við markaðsverð.  Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs í eigu bankans námu 2 milljörðum króna.
Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir hækkuðu um 2,9 milljarða króna í apríl og námu 44,1 milljarði króna í lok mánaðarins.  Kröfur á aðrar fjármálastofnanir jukust einnig í mánuðinum um 1,7 milljarða króna og voru 22,1 milljarður króna í lok mánaðarins.
Nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir 1ækkuðu um 2,2 milljarða króna í apríl og voru neikvæðar um 15,8 milljarða króna í lok mánaðarins, þ.e. nettóinnstæður ríkissjóðs námu 15,8 milljörðum króna.
Grunnfé bankans jókst um 2,3 milljarða króna í aprílmánuði og nam 28,7 milljörðum króna í lok hans.
Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

 

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í milljónum króna

 

 

Staða í lok tímabils

Hreyfingar 2001

Desember

Apríl

Frá ára-

í apríl

Eignaliðir :

2000

2001

mótum

Gjaldeyrisforði

34.285

36.089

1.804

72

Markaðsskráð verðbréf

6.546

4.845

-1.701

81

Ríkissjóðs

3.682

1.993

-1.688

30

Annarra

2.865

2.852

-13

51

Kröfur á innlánsstofnanir

38.978

44.065

5.088

2.864

Kröfur á aðrar fjármálastofnanir

13.074

22.121

9.048

1.678

Skuldaliðir:

Erlendar skuldir til skamms tíma

15.763

26.758

10.995

-2.064

Seðlar og mynt

8.672

8.484

-189

159

Almennar innstæður innlánsstofnana

2.495

2.490

-5

-200

Staða á bindireikningum innlánsstofnana

21.249

17.737

-3.512

2.362

Almennar innstæður annarra fjármálastofnana

745

333

-412

-89

Staða á bindireikningum annarra fjármálastofnana

759

4.142

3.382

1.754

Liðir til skýringar :

Gjaldeyrisstaða Seðlabankans, nettó:

18.522

9.331

-9.191

2.136

Kröfur á ríkissjóð og ríkisstofnanir, nettó:

-12.119

-15.798

-3.678

-2.160

Kröfur á aðra, brúttó

52.207

66.305

14.098

4.580

Grunnfé:

32.416

28.711

-3.705

2.320

Skýringar:

Gjaldeyrisforði sýnir brúttóeign Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs sýna eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs, ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Markaðsskráð verðbréf annarra eru húsbréf og húsnæðisbréf. Kröfur á innlánsstofnanir eru brúttókröfur bankans á innlánsstofnanir. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir eru brúttókröfur bankans á þessar stofnanir. Erlendar skuldir til skamms tíma sýna skammtímalán sem Seðlabankinn tekur við og við, m.a. í því skyni að styrkja gjaldeyrisforðann. Seðlar og mynt sýna heildarfjárhæð seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka.  Almennar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður þeirra á viðskiptareikningum í Seðlabankanum og bundnar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður sem þeim er skylt að eiga í Seðlabankanum í samræmi við bindiskyldu sem bankinn ákveður. Neðanmáls eru sýndir fjórir liðir til skýringar, í fyrsta lagi gjaldeyrisstaða Seðlabankans, nettó, sem sýnir erlendar eignir til skamms tíma að frádregnum erlendum skuldum til skamms tíma, í öðru lagi nettókröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir, þ.e. skuldir þessara aðila við Seðlabankann að frádregnum innstæðum þeirra í bankanum, í þriðja lagi innlendar brúttókröfur á aðra en ríkið, og í fjórða lagi grunnfé bankans en til þess teljast seðlar og mynt í umferð og innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum.

 

Nr. 18/2001
7. maí 2001

 

Til baka