logo-for-printing

05. apríl 2001

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í mars 2001

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok mars 2001 og til samanburðar í lok desember 2000 ásamt breytingum í mars 2001 og frá ársbyrjun 2001. 
Gjaldeyrisforði Seðlabankans jókst um 1,4 milljarða króna í mars og nam 36 milljörðum króna í lok mánaðarins (jafnvirði 395 milljóna Bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok). Gengi íslensku krónunnar, mælt með vísitölu gengisskráningar, veiktist í mánuðinum um 2,8%. Seðlabankinn seldi gjaldeyri á millibankamarkaði fyrir 6,8 milljarða króna í mars.
Erlend skammtímalán bankans jukust um 7,9 milljarða króna í mánuðinum og námu 28,8 milljörðum króna í lok hans.
Markaðsskráð verðbréf í eigu bankans námu 4,8 milljörðum króna í marslok miðað við markaðsverð, drógust saman um 1,4 milljarða króna í mánuðinum. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs í eigu bankans námu 2 milljörðum króna.
Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir hækkuðu um 3,3 milljarða króna í mars og námu 41,2 milljörðum króna í lok mánaðarins. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir jukust einnig í mánuðinum um 1,8 milljarða króna og voru 20,4 milljarðar króna í lok mánaðarins.
Nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir lækkuðu um 0,3 milljarða króna í mars og voru neikvæðar um 13,6 milljarða króna í lok mánaðarins, þ.e. nettóinnstæður ríkissjóðs námu 13,6 milljörðum króna.
Grunnfé bankans dróst saman um 1,5 milljarða króna í marsmánuði og nam 26,4 milljörðum króna í lok hans.
Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

Helstu liðir í efnahagsreikningi í milljónum króna Staða í lok tímabils    Hreyfingar 2001   
   Desember 2000 Mars 2001 Frá áramótum  Í mars 
 Eignaliðir        
 Gjaldeyrisforði  34.285  36.017  1.732  1.430
 Markaðsskráð verðbréf  6.546 4.765  -.1.782   -1.405
      Ríkissjóðs  3.682  1.963  -1.718  -1.422
      Annarra  2.685  2.801  -64  17
 Kröfur á innlánsstofnanir  38.978  41.202  2.224  3.254
 Kröfur á aðrar fjármálastofnanir  13.074  20.443  7.370  1.760
         
 Skuldaliðir        
 Erlendar skuldir til skamms tíma  15.763  28.822  13.059  7.971
 Seðlar og mynt  8.672  8.325  -347  387
 Almennar innstæður innlánsstofnana 2.495   2.691  196  1.739
 Staða á bindireikningum innlánsstofnana  21.249  15.375  -5.874  -3.606
 Almennar innstæður annarra fjármálastofnana  743  42  -323  -143
 Staða á bindireikningum annarra fjármálastofnana  759  2.388  1.629  15
         
 Liðir til skýringar        
 Gjaldeyrisstaða Seðlabankans, nettó  18.522  7.194  -11.328  -6.542
 Kröfur á ríkissjóð og ríkisstofnanir, nettó  -12.119  -13.638  -1.518  343
 Kröfur á aðra, brúttó  52.207  61.725  9.518  5.010
 Grunnfé  32.416  26.391  -6.025  -1.479

Skýringar:
Gjaldeyrisforði sýnir brúttóeign Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs sýna eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs, ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Markaðsskráð verðbréf annarra eru húsbréf og húsnæðisbréf. Kröfur á innlánsstofnanir eru brúttókröfur bankans á innlánsstofnanir. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir eru brúttókröfur bankans á þessar stofnanir. Erlendar skuldir til skamms tíma sýna skammtímalán sem Seðlabankinn tekur við og við, m.a. í því skyni að styrkja gjaldeyrisforðann. Seðlar og mynt sýna heildarfjárhæð seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka.  Almennar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður þeirra á viðskiptareikningum í Seðlabankanum og bundnar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður sem þeim er skylt að eiga í Seðlabankanum í samræmi við bindiskyldu sem bankinn ákveður. Neðanmáls eru sýndir fjórir liðir til skýringar, í fyrsta lagi nettógjaldeyrisstaða Seðlabankans sem sýnir erlendar eignir til skamms tíma að frádregnum erlendum skuldum til skamms tíma, í öðru lagi nettókröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir, þ.e. skuldir þessara aðila við Seðlabankann að frádregnum innstæðum þeirra í bankanum, í þriðja lagi innlendar brúttó kröfur á aðra en ríkið, og í fjórða lagi grunnfé bankans en til þess teljast seðlar og mynt í umferð og innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum.

 

 

Nr. 17/2001
5. apríl 2001

 

 

 

Til baka