logo-for-printing

08. janúar 2001

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok desember 2000 og til samanburðar í lok desember 1999 ásamt breytingum í desember 2000 og frá ársbyrjun 2000. 
Þar sem áramótauppgjöri og endurskoðun er ekki lokið eru tölur fyrir desemberlok 2000 bráðabirgðatölur (og kunna þær að taka breytingum í endanlegu uppgjöri).
Gjaldeyrisforði Seðlabankans dróst saman um 0,5 milljarða króna í desember og nam 34,2 milljörðum króna í lok mánaðarins (jafnvirði 405 milljóna Bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok). Gengi íslensku krónunnar, mælt með vísitölu gengisskráningar, lækkaði í mánuðinum um 1%. Seðlabankinn seldi gjaldeyri á millibankamarkaði fyrir 0,5 milljarða króna í mánuðinum.
Erlend skammtímalán bankans hækkuðu um 0,4 milljarða króna í mánuðinum og námu 15,8 milljörðum króna í desemberlok.
Markaðsskráð verðbréf í eigu bankans námu 6,5 milljörðum króna í desemberlok miðað við markaðsverð og höfðu dregist saman um 0,6 milljarða króna í mánuðinum. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs í eigu bankans námu 3,7 milljörðum króna í lok desember.
Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir jukust um 10,4 milljarða króna í desember og námu 39 milljörðum króna í lok mánaðarins. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir jukust um 0,9 milljarða króna í mánuðinum og voru 13,1 milljarður króna í lok hans.
Nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir minnkuðu um 3,5 milljarða króna í desember og voru neikvæðar um 12,1 milljarð króna í lok mánaðarins, þ.e. innstæður ríkissjóðs umfram skuldir námu 12,1 milljarði króna. Þar með höfðu nettókröfur á ríkissjóð og ríkisstofnanir lækkað um 0,5 milljarða króna á árinu.
Grunnfé bankans jókst um 6,9 milljarða króna í mánuðinum og nam 32,3 milljörðum króna í lok hans. Á árinu í heild dróst grunnfé bankans saman um 3,8 milljarða króna.
Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

Tafla yfir helstu liði í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands

Skýringar:
Gjaldeyrisforði sýnir brúttóeign Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs sýna eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs, ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Markaðsskráð verðbréf annarra eru húsbréf og húsnæðisbréf. Kröfur á innlánsstofnanir eru brúttókröfur bankans á innláns-stofnanir. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir eru brúttókröfur bankans á þessar stofnanir. Erlendar skuldir til skamms tíma sýna skammtímalán sem Seðlabankinn tekur við og við, m.a. í því skyni að styrkja gjaldeyrisforðann. Seðlar og mynt sýna heildarfjárhæð seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka.  Almennar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður þeirra á viðskiptareikningum í Seðlabankanum og bundnar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður sem þeim er skylt að eiga í Seðlabankanum í samræmi við bindiskyldu sem bankinn ákveður. Neðanmáls eru sýndir fjórir liðir til skýringar, í fyrsta lagi nettógjaldeyrisstaða Seðlabankans, sem sýnir erlendar eignir til skamms tíma að frádregnum erlendum skuldum til skamms tíma, í öðru lagi nettókröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir, þ.e. skuldir þessara aðila við Seðlabankann að frádregnum innstæðum þeirra í bankanum, í þriðja lagi innlendar brúttókröfur á aðra en ríkið, og í fjórða lagi grunnfé bankans en til þess teljast seðlar og mynt í umferð og innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum.

 

Nr. 2/2001
8. janúar 2001

 

 

Til baka