logo-for-printing

05. október 2000

Helstu liðir í efnahagsreikningi S.Í. í september 2000

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok september 2000 og til samanburðar í lok desember 1999 ásamt breytingum í september og frá ársbyrjun. 
 Gjaldeyrisforði Seðlabankans stóð því sem næst í stað í september og nam 35,2 milljörðum króna í lok mánaðarins (jafnvirði 424 milljóna Bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok). Gengi íslensku krónunnar, mælt með vísitölu gengisskráningar, lækkaði í mánuðinum um 1,95%.
Erlend skammtímalán bankans hækkuðu um tæpa 3 milljarða króna í mánuðinum og námu 14,7 milljörðum króna í lok hans.
Markaðsskráð verðbréf í eigu bankans námu 6,8 milljörðum króna í septemberlok miðað við markaðsverð, lækkuðu um 0,9 milljarða króna í mánuðinum. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs í eigu bankans námu 3,9 milljörðum króna.
Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir jukust um 0,9 milljarða króna í september og námu 28,6 milljörðum króna í lok mánaðarins. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir jukust einnig í mánuðinum og voru 9,1 milljarður króna í lok hans.
Nettóinnstæður ríkissjóðs og ríkisstofnana í bankanum lækkuðu um 4,3 milljarða króna í september og námu 4,9 milljörðum króna í lok mánaðarins (nettókröfur bankans voru neikvæðar um þá fjárhæð). Þar með höfðu nettóinnstæður ríkissjóðs og ríkisstofnana lækkað um 6,7 milljarða króna frá lokum síðasta árs.
Grunnfé bankans jókst um 1,8 milljarða króna í mánuðinum og nam 27,9 milljörðum króna í lok hans.
 Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

Tafla yfir helstu liði í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands

Skýringar:
Gjaldeyrisforði sýnir brúttóeign Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs sýna eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs, ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Markaðsskráð verðbréf annarra eru húsbréf og húsnæðisbréf. Kröfur á innlánsstofnanir eru brúttókröfur bankans á innláns-stofnanir. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir eru brúttókröfur bankans á þessar stofnanir. Erlendar skuldir til skamms tíma sýna skammtímalán sem Seðlabankinn tekur við og við, m.a. í því skyni að styrkja gjaldeyrisforðann. Seðlar og mynt sýna heildarfjárhæð seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka.  Almennar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður þeirra á viðskiptareikningum í Seðlabankanum og bundnar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður sem þeim er skylt að eiga í Seðlabankanum í samræmi við bindiskyldu sem bankinn ákveður. Neðanmáls eru sýndir fjórir liðir til skýringar, í fyrsta lagi gjaldeyrisstaða Seðlabankans nettó sem sýnir erlendar eignir til skamms tíma að frádregnum erlendum skuldum til skamms tíma, í öðru lagi kröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir nettó, þ.e. skuldir þessara aðila við Seðlabankann að frádregnum innstæðum þeirra í bankanum, í þriðja lagi innlendar kröfur á aðra en ríkið brúttó, og í fjórða lagi grunnfé bankans en til þess teljast seðlar og mynt í umferð og innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum.

 

Nr. 22/2000
5. október 2000

 

Til baka