logo-for-printing

19. júlí 2000

Endurskoðun á gengisskráningarvog

Seðlabanki Íslands hefur endurskoðað gengisskráningarvog krónunnar í ljósi utanríkisviðskipta ársins 1999. Slík endurskoðun fór síðast fram í júní 1999. Meðfylgjandi tafla sýnir nýju vogina og breytingar frá fyrri vog. Nýja vogin mun mæla gengisbreytingar frá gengisskráningu á morgun 20. júlí 2000 og þar til næsta endurskoðun fer fram um svipað leyti á næsta ári.
Gengisskráningarvogin er endurskoðuð árlega í ljósi samsetningar utanríkisviðskipta árið áður. Markmiðið er að hún endurspegli ætíð eins vel og kostur er samsetningu utanríkisviðskipta þjóðarinnar, bæði vöru- og þjónustuviðskipta. Frá og með endurskoðuninni 1998 kom evran inn í gengisskráningarvog krónunnar í stað gjaldmiðla þeirra Evrópulanda sem urðu þátttakendur í Efnahags- og myntbandalagi Evrópu í upphafi síðasta árs. Áhersla er lögð á að hér er aðeins um að ræða tæknilega breytingu á þeirri gengisvog sem notuð er við daglegan útreikning á gengi krónunnar. Breytingin felur ekki í sér neina breytingu á gengisstefnu Seðlabankans. 
 Stærsta breytingin frá fyrri vog er að vægi evru minnkar um nær 3%. Á hinn bóginn eykst vægi breska pundsins um 1,4%, Bandaríkjadals um 0,6% og Norðurlandagjaldmiðla, þ.e.a.s. sænskrar, danskrar og norskrar krónu, samanlagt um 1,1%.
Nánari upplýsingar veitir Már Guðmundsson, aðalhagfræðingur Seðlabanka Íslands, í síma 569 9600.

Ný gengisskráningarvog

 

Nr. 18 /2000
19. júlí 2000

Til baka