logo-for-printing

10. janúar 2000

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok desember 1999 og til samanburðar í lok desember 1998 ásamt breytingum í nóvember og frá ársbyrjun. Þar sem árslokauppgjöri og endurskoðun er ekki lokið eru tölur fyrir desemberlok 1999 bráðabirgðatölur og kunna að taka breytingum í endanlegu uppgjöri.
 Gjaldeyrisforði Seðlabankans jókst um 3,4 milljarða króna í desember og nam 34,8 milljörðum króna í lok mánaðarins (jafnvirði 475 milljóna bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok). Hækkun forðans í desember skýrist af tímabundinni hækkun á innstæðum á innlendum gjaldeyrisreikningum í Seðlabankanum. Á árinu 1999 jókst forðinn um 5,1 milljarð króna. Gengi íslensku krónunnar, mælt með vísitölu gengisskráningar, hækkaði um 0,4% í desember og um 2,76% frá upphafi til loka árs.
Erlend skammtímalán Seðlabankans námu 3,7 milljörðum króna í lok desember og höfðu lækkað lítilsháttar í mánuðinum. Í lok desember námu erlend langtímalán bankans 1,2 milljörðum króna og höfðu lækkað um 3,9 milljarða króna frá ársbyrjun.
Heildareign Seðlabankans í markaðsskráðum verðbréfum nam 6,5 milljörðum króna í desemberlok og lækkaði um 1 milljarð króna í mánuðinum. Lækkunina má rekja til sölu bankans á ríkisvíxlum en í árslokin átti Seðlabankinn enga ríkisvíxla.
Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir jukust um 5,8 milljarða króna í desember og námu 29,5 milljörðum króna í lok mánaðarins. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir hækkuðu um 1,2 milljarða króna í mánuðinum og voru 9,7 milljarðar króna í lok hans.
Nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir lækkuðu um 3,2 milljarða króna í desember og voru þær neikvæðar um 11,6 milljarða króna í lok mánaðarins. 
Grunnfé bankans jókst um 8,4 milljarða króna í mánuðinum og nam 36,2 milljörðum króna í lok hans.
 Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í milljónum króna

Nr. 1/2000
10. janúar 2000

Til baka