logo-for-printing

15. júlí 1998

Verðbólguspá Seðlabanka Íslands fyrir árið 1998

Nú þegar þróun verðlags á öðrum ársfjórðungi ársins 1998 liggur fyrir hefur Seðlabanki Íslands endurmetið verðbólguspá sína. Samkvæmt spánni verður verðbólga 2% á milli áranna 1997 og 1998, en 1,6% frá upphafi til loka ársins 1998. Verðbólga á öðrum ársfjórðungi var svipuð og bankinn spáði í apríl síðastliðnum.

Í apríl spáði Seðlabankinn 0,7% hækkun vísitölu neysluverðs á milli fyrsta og annars ársfjórðungs ársins 1998, sem svarar til 2,7% verðbólgu á ári. Þessi spá gekk eftir. Hækkun vísitölunnar er að mestum hluta til komin vegna hækkunar á verði þjónustu auk þess sem markaðsverð húsnæðis hækkaði nokkuð. Innfluttar vörur hafa hins vegar lækkað í verði og stuðlað að minni hækkun vísitölunnar.

Á þriðja ársfjórðungi ársins 1998 má gera ráð fyrir að verðbólga verði nokkuð minni en á öðrum ársfjórðungi og að hún lækki enn frekar undir lok ársins, eins og verið hefur undanfarin ár. Spáð er að verðbólga frá upphafi til loka ársins 1998 verði nokkuð minni en spáð var í apríl. Hækkun á gengi íslensku krónunnar frá því í apríl er helsta ástæða þess að spáin er nú lægri, en reiknað er með óbreyttu gengi krónunnar út árið frá þeim tíma sem spáin er gerð. Einnig er gert ráð fyrir að innflutningsverð í erlendri mynt lækki um 0,5% á árinu í stað þess að standa í stað eins og reiknað var með í spánni í apríl. Er þar höfð hliðsjón af fyrirliggjandi spám OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Á móti kemur að gert er ráð fyrir að launaskrið verði 2,5% á árinu 1998 í stað 2% í spá bankans frá því í apríl. Einnig er reiknað með að markaðsverð húsnæðis muni hækka umfram almenna verðlagsþróun og hafi þannig áhrif til hækkunar vísitölunnar.  Sjá nánar meðfylgjandi töflu.

Nánari upplýsingar veitir Arnór Sighvatsson, deildarstjóri á hagfræðisviði, í síma 569 9600.

Tafla

Nr. 39/1998
15. júlí 1998

Til baka