logo-for-printing

05. mars 1998

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok febrúar 1998 og til samanburðar í lok desember 1997 ásamt breytingum í mánuðinum og frá áramótum.

 Gjaldeyrisforði Seðlabankans rýrnaði um rúma 1,4 milljarða króna í febrúar og nam í lok mánaðarins 26,3 milljörðum króna (jafnvirði 367 milljóna bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok). Erlendar skammtímaskuldir bankans eru óverulegar og breyttust lítið í mánuðinum.

 Á gjaldeyrismarkaði námu nettó gjaldeyriskaup Seðlabankans í febrúar tæpum 5,4 milljörðum króna. Rýrnun gjaldeyrisforðans í febrúar stafaði af sölu Seðlabankans á gjaldeyri vegna vaxta- og endurgreiðslna á erlendum lánum ríkissjóðs umfram kaup bankans á gjaldeyri á markaði. Gengi íslensku krónunnar, mælt með vísitölu gengisskráningar, hækkaði í febrúar um 1,2%.
 
 Heildareign Seðlabankans í markaðsskráðum verðbréfum rýrnaði í febrúar um rúma 1,7 milljarða króna og er þá miðað við markaðsverð. Eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs jókst um rúma 0,5 milljarða króna en ríkisbréfaeignin lækkaði um 0,1 milljarð króna. Ríkisvíxlaeignin lækkaði um 2,2 milljarða króna og nam í mánaðarlok 5 milljörðum króna. Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir lækkuðu um 0,3 milljarða króna í febrúar en nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir hækkuðu um 0,1 milljarð króna og námu 7,3 milljörðum króna í lok febrúar. Grunnfé bankans lækkaði um 2,1 milljarð króna í mánuðinum og nam 16,9 milljörðum króna í lok hans.

 Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabankans og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabankans

Nr. 7/1998
5. mars 1998

Til baka