logo-for-printing

01. desember 1997

Greiðslujöfnuður við útlönd janúar-september 1997

Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri Seðlabanka Íslands var 1,8 milljarða króna halli á viðskiptajöfnuði við útlönd á þriðja fjórðungi ársins. Á sama tímabili í fyrra var hallinn 0,8 milljarðar króna. Fjármagnsútstreymi nettó mældist um 4 milljarðar króna vegna erlendra verðbréfakaupa, bættrar erlendrar stöðu innlánsstofnana og endurgreiðslna á erlendum lánum ríkissjóðs. Gjaldeyrisforði Seðlabankans minnkaði um 3,8 milljarða króna og nam 30,3 milljörðum króna í lok september.
Á fyrstu níu mánuðum ársins var viðskiptahallinn 4,9 milljarðar króna samanborið við 4,6 milljarða króna halla á sama tímabili í fyrra. Fjármagnshreyfingar til og frá landinu einkenndust af auknu gjaldeyrisútstreymi vegna verðbréfakaupa en á móti kom innstreymi af beinni fjárfestingu erlendra aðila á Íslandi og erlendum lántökum innlánsstofnana. Gjaldeyrisforði Seðlabankans minnkaði um 0,7 milljarða króna á fyrstu níu mánuðum ársins.
Taflan sýnir samandregið yfirlit um greiðslujöfnuð við útlönd. Ítarlegar upplýsingar um greiðslujöfnuðinn verða birtar í desemberhefti Hagtalna mánaðarins.

Greiðslujöfnuður við útlönd

Nr. 33/1997
1. desember 1997

Til baka