logo-for-printing

05. nóvember 1997

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok október 1997 og til samanburðar í lok desember 1996 ásamt breytingum í mánuðinum og frá ársbyrjun til loka október.

 Gjaldeyrisforði Seðlabankans rýrnaði um tæpa 3,7 milljarða króna í október og nam í lok mánaðarins 27,1 milljarði króna. Erlendar skammtímaskuldir bankans eru óverulegar og breyttust lítið í mánuðinum.

 Á gjaldeyrismarkaði nam nettó gjaldeyrissala Seðlabankans í október 4,1 milljarði króna. Eftir lækkun um 1,4% í október var gengi íslensku krónunnar í lok mánaðarins, mælt með vísitölu gengisskráningar, svipað og í byrjun ársins.
 
 Heildareign Seðlabankans í markaðsskráðum verðbréfum jókst í október um tæpa 3,4 milljarða króna og er þá miðað við markaðsverð. Eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs jókst um rúma 0,3 milljarða króna en ríkisbréfaeignin stóð nánast í stað. Ríkisvíxlaeignin jókst um tæpa 3,2 milljarða króna og nam í mánaðarlok rúmum 3,9 milljörðum króna. Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir lækkuðu um 1,7 milljarð króna í október en nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir jukust um 5 milljarða króna og námu 8,1 milljarði króna í mánaðarlok.

 Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabankans og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabankans

Nr. 29/1997
5. nóvember 1997

Til baka