Vinnustaðurinn

Hjá Seðlabanka Íslands var 181 starfsmaður í lok árs 2018, 92 karlar og 89 konur. Hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna var 86% í árslok. Þá störfuðu 6 karlar og 6 konur sem framkvæmdastjórar í bankanum og í hópi aðstoðarframkvæmdastjóra og forstöðumanna voru 14 karlar og 9 konur.

Laus störf

Laus störf eru ávallt auglýst á starfatorgi og á ráðningarvef Seðlabankans og hægt að sækja um þau þar. Almennar umsóknir er einnig hægt að fylla út á ráðningarvef bankans.

Ráðningarvefur Seðlabanka Íslands

 

Jafnlaunastefna

Jafnréttisstofa hefur veitt Seðlabanka Íslands heimild til að nota jafnlaunamerkið. Seðlabanki Íslands hlaut formlega jafnlaunavottun 10. janúar 2019, en það er vottun um að Seðlabankinn starfræki launakerfi sem stenst kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012. Seðlabankinn er fyrsti seðlabankinn í heiminum sem hlýtur þessa jafnlaunavottun.
Seðlabanki Íslands fylgir ákvæðum laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Það er stefna Seðlabankans að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara og réttinda fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn kynbundinn launamunur sé til staðar hjá bankanum. Seðlabankinn fylgir öllum viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma.
Seðlabankinn leggur áherslu á að bjóða starfsmönnum sínum samkeppnishæf laun og starfskjör. Laun starfsmanna Seðlabankans eiga að endurspegla þær kröfur sem gerðar eru til þeirra um þekkingu, ábyrgð og hæfni til að sinna starfinu. Þættir eins og menntun, starfsreynsla, sérhæfð þekking, mannaforráð og ábyrgð hafa áhrif á laun starfsmanna. Frammistaða í starfi hefur jafnframt áhrif og vega þar þyngst fagleg vinnubrögð, samskiptafærni, stjórnun og geta og vilji til þess að tileinka sér ný vinnubrögð og þekkingu.

Jafnlaunastefnu Seðlabanka Íslands má nálgast hér: Jafnlaunastefna

Merki jafnlaunavottunar