logo-for-printing

Lífeyrissjóðir

03. september

Júlí 2021

Eignir lífeyrissjóða námu 6.242,7 ma.kr. í lok júlí og hækkuðu um 81,7 ma.kr. milli mánaða. Þar af voru eignir samtryggingadeilda 5.587,9 ma.kr. og séreignadeilda 654,8 ma.kr.

Innlendar eignir lífeyrissjóða námu 4.097,4 ma.kr. Þar af voru innlán í innlendum innlánsstofnunum 164,6 ma.kr. og innlend útlán 491,8 ma.kr. Eign lífeyrissjóða á innlendum markaðsskuldabréfum nam 2.202,3 ma.kr. og hlutabréf og hlutdeildarskírteini námu 1.070,7 ma.kr.
Erlendar eignir lífeyrissjóða námu 2.145,2 ma.kr. í lok júlí. Þar af voru 2.092 ma.kr. í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 22 ma.kr. í innlánum í erlendum innlánsstofnunum og 6,2 ma.kr. í erlendum markaðsskuldabréfum. Hrein eign lífeyrissjóða nam 6.234,2 ma.kr. en aðrar skuldir námu 8,5 ma.kr.


Næsta birting: 07. október 2021


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | fjarmalafyrirtaeki@sedlabanki.is