logo-for-printing

Erlend staða þjóðarbúsins

02. september

2. ársfjórðungur 2021

Í lok ársfjórðungsins var hrein staða við útlönd jákvæð um 1.120 ma.kr. eða 36,6% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 79 ma.kr. eða 2,6% af VLF á fjórðungnum. Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 4.566 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 3.445 ma.kr. Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 16 ma.kr. á fjórðungnum en erlendar eignir hækkuðu um 15 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta en skuldir lækkuðu um 2 ma.kr. Virði eigna hækkaði á ársfjórðungnum um 78 ma.kr. vegna gengis- og verðbreytinga og skulda um 1 ma.kr. Gengis- og verðbreytingar bættu því hreina erlenda stöðu um 78 ma.kr. Verð á erlendum verðbréfamörkuðum hækkaði um tæp 8% milli fjórðunga og verð á bréfum á innlendum hlutabréfamarkaði um 9,4%. Gengi krónunnar hækkaði um 1,5% miðað við gengisskráningarvog.


Næsta birting: 01. desember 2021


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | bop@sedlabanki.is