logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

31. ágúst

Júlí 2021

Staða markaðsskuldabréfa nam 3.156 ma.kr. í lok júlí 2021 og hækkaði um 9,8 ma. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa hækkaði um 5,2 ma.kr. og ríkisvíxlar hækkuðu um 15,9 ma.kr. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 5,4 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 996,7 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa á aðallista Kauphallar Íslands nam 2.209,5 ma.kr í lok júlí 2021.


Næsta birting: 30. september 2021


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is