logo-for-printing

Lífeyrissjóðir

07. júlí

Maí 2021

Eignir lífeyrissjóða námu 6.022,1 ma.kr. í lok maí og hækkuðu um 9,9 ma.kr. milli mánaða. Þar af voru eignir samtryggingadeilda 5.390,0 ma.kr. og séreignadeilda 632,1 ma.kr.

Innlendar eignir lífeyrissjóða námu 3.997,9 ma.kr. Þar af voru innlán í innlendum innlánsstofnunum 159,3 ma.kr. og innlend útlán 496,6 ma.kr. Eign lífeyrissjóða á innlendum markaðsskuldabréfum nam 2.189,4 ma.kr. og hlutabréf og hlutdeildarskírteini námu 998,5 ma.kr.

Erlendar eignir lífeyrissjóða námu 2.024,2 ma.kr. í lok maí. Þar af voru 1.984,3 ma.kr. í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 25,9 ma.kr. í innlánum í erlendum innlánsstofnunum og 7,1 ma.kr. í erlendum markaðsskuldabréfum. Hrein eign lífeyrissjóða nam 6.013,7 ma.kr. en aðrar skuldir námu 8,4 ma.kr.


Næsta birting: 06. ágúst 2021


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | fjarmalafyrirtaeki@sedlabanki.is