logo-for-printing

Erlend staða þjóðarbúsins

01. júní

1. ársfjórðungur 2021

Í lok ársfjórðungsins var hrein staða við útlönd jákvæð um 1.069 ma.kr. eða 36,2% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 9 ma.kr. eða 0,3% af VLF á fjórðungnum. Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 4.485 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 3.415 ma.kr. Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 15 ma.kr. á fjórðungnum en erlendar eignir hækkuðu um 69 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta og skuldir um 54 ma.kr. Virði eigna lækkaði á ársfjórðungnum um 43 ma.kr. vegna gengis- og verðbreytinga og skulda um 46 ma.kr. Gengis- og verðbreytingar bættu því hreina erlenda stöðu um 4 ma.kr.. Verð á erlendum verðbréfamörkuðum hækkaði um rúm 4% milli fjórðunga og verð á bréfum á innlendum hlutabréfamarkaði um 14,1%. Gengi krónunnar hækkaði um 4,4% miðað við gengisskráningarvog.Næsta birting: 02. september 2021


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | bop@sedlabanki.is