logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

30. apríl

Mars 2021

Staða markaðsskuldabréfa nam 3.108 ma.kr. í lok mars 2021 og hækkaði um 24,1 ma. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa og ríkisvíxla hækkaði hvor um sig um 0,9 ma.kr. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 2,9 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 905,6 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa á aðallista Kauphallar Íslands nam 1.647,3 ma.kr í lok mars 2021.


Næsta birting: 31. maí 2021


Umsjón

Upplýsingatækni og Gagnasöfnun | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is