logo-for-printing

Lífeyrissjóðir

08. apríl

Febrúar 2021

Eignir lífeyrissjóða námu 5.818 ma.kr. í lok febrúar og hækkuðu um 52,4 ma.kr. milli mánaða. Þar af voru eignir samtryggingadeilda 5.213 ma.kr. og séreignadeilda 605 ma.kr.
Innlendar eignir lífeyrissjóða námu 3.870,8 ma.kr. Þar af voru innlán í innlendum innlánsstofnunum 166,6 ma.kr. og innlend útlán 505,8 ma.kr. Eign lífeyrissjóða á innlendum markaðsskuldabréfum nam 2.122,6 ma.kr. og hlutabréf og hlutdeildarskírteini námu 934,4 ma.kr.
Erlendar eignir lífeyrissjóða námu 1.947,2 ma.kr. í lok febrúar. Þar af voru 1.892,3 ma.kr. í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 29 ma.kr. í innlánum í erlendum innlánsstofnunum og 8,3 ma.kr. í erlendum markaðsskuldabréfum. Hrein eign lífeyrissjóða nam 5.807 ma.kr. en aðrar skuldir námu 10,9 ma.kr.


Næsta birting: 06. maí 2021


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | fjarmalafyrirtaeki@sedlabanki.is