logo-for-printing

Erlend staða þjóðarbúsins

02. mars

4. ársfjórðungur 2020

Í lok ársfjórðungsins var hrein staða við útlönd jákvæð um 1.039 ma.kr. eða 35,3% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 83 ma.kr. eða 2,8% af VLF á fjórðungnum. Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 4.441 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 3.402 ma.kr. Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 77 ma.kr. á fjórðungnum en erlendar eignir minnkuðu um 13 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta og skuldir um 90 ma.kr. Virði eigna lækkaði á ársfjórðungnum um 58 ma.kr. vegna gengis- og verðbreytinga og skuldir um 47 ma.kr. Í heildina leiddu gengis- og verðbreytingar til 12 ma.kr. lækkunar á hreinni erlendri stöðu þjóðarbúsins. Verð á erlendum verðbréfamörkuðum hækkaði um rúm 14% og verð á bréfum á innlendum hlutabréfamarkaði um 22,4%. Gengi krónunnar hækkaði um 4% miðað við gengisskráningarvog.


Næsta birting: 01. júní 2021


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | bop@sedlabanki.is