logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

30. desember

Nóvember 2020

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.814 ma.kr. í lok nóvember 2020 og hækkaði um 48,4 ma. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa hækkaði um 22,4 ma.kr. og ríkisvíxlar lækkuðu um 15,6 ma.kr. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 5,6 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 846 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa á aðallista Kauphallar Íslands nam 1.363,8 ma.kr í lok nóvember 2020.


Næsta birting: 29. janúar 2021


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is