logo-for-printing

Fjármálareikningar fjármálafyrirtækja

08. desember

3.ársfjórðungur 2020

Heildarfjármunaeign fjármálafyrirtækja á 3. ársfjórðungi 2020 nam 16.471 ma. kr. og hafði hækkað um 396,6 ma. kr. frá 2. ársfjórðungi 2020. Helstu breytingar voru þær að verðbréfaeign önnur en hlutabréf hækkaði um 127,1 ma. og hlutafjáreign og annað eigið fé jókst um 210,2 ma. Heildarskuldir fjármálafyrirtækja námu 16.616 ma.kr. og nettó fjármunaeign fjármálafyrirtækja var neikvæð um 144,7 ma.kr.

Staða á útlánum fjármálafyrirtækja til heimila í lok 3. ársfjórðungs 2020 var 2.382,8 ma.kr. þar af námu skuldir heimila með veði í íbúð 1.901,7 ma.kr. Staða á útlánum fjármálafyrirtækja til fyrirtækja í lok 3.ársfjórðungs 2020 var 1.887,3 ma.kr. og eign fjármálafyrirtækja í markaðsskuldabréfum fyrirtækja nam 421,4 ma.kr.

Fjármálareikningar eru birtir sem heildar efnahagsyfirlit fjármálafyrirtækja en einnig eru birtar töflur sem skipta þeim niður annars vegar eftir tegundum fjármálafyrirtækja og hins vegar eftir mótaðilum.

Tímaraðir eru birtar fyrir heildina og einnig skiptar niður eftir tegundum fyrirtækja.  Til viðbótar eru birtar tímaraðir með skuldum fyrirtækja við fjármálafyrirtæki, annars vegar skipt eftir lánveitendum og hins vegar eftir tegundum lána.  Einnig eru birtar tímaraðir með eign fjármálafyrirtækja á skuldabréfum útgefnum af atvinnufyrirtækjum. Tímaröðum með skuldum heimila við fjármálafyrirtæki er skipt eftir lánveitendum og tegundum lána.  Einnig er birt tímaröð um skuldir heimila með veði í íbúð sundurliðað eftir tegundum lána.

Fjármálareikningar eru unnir samkvæmt aðferðafræði sem byggir á þjóðhagsreikningastaðli Evrópusambandsins (ESA2010) og staðli Alþjóða gjaldeyrissjóðsins um hagtölur peninga- og fjármála.

Hagstofa Íslands birtir fjármálareikninga fyrir allt hagkerfið á vefsíðu sinni.

Fjármálareikningar á vefsíðu Hagstofunnar.


Næsta birting: 05. mars 2021


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is