logo-for-printing

Erlend staða þjóðarbúsins

30. nóvember

3. ársfjórðungur 2020

Í lok ársfjórðungsins var hrein staða við útlönd jákvæð um 969 ma.kr. eða 33,5% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 142 ma.kr. eða 5% af VLF á fjórðungnum. Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 4.522 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 3.552 ma.kr. Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 39 ma.kr. á fjórðungnum en erlendar eignir minnkuðu um 132 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta og skuldir um 169 ma.kr. Virði eigna jókst nokkuð vegna gengis- og verðbreytinga á ársfjórðungnum eða um 188 ma.kr. en skuldir jukust heldur minna eða um 51 ma.kr. Í heildina leiddu gengis- og verðbreytingar til 137 ma.kr. hækkunar á hreinni erlendri stöðu þjóðarbúsins. Verð á erlendum verðbréfamörkuðum hækkaði um rúm 7% en verð á bréfum á innlendum hlutabréfamarkaði lækkaði um 2,4%. Gengi krónunnar lækkaði um 3,1% miðað við gengisskráningarvog.


Næsta birting: 02. mars 2021


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | bop@sedlabanki.is