logo-for-printing

05. nóvember

September 2020

Eignir lífeyrissjóða námu 5.499 ma.kr. í lok september og lækkuðu um 1,2 ma.kr. frá fyrra mánuði. Þar af voru eignir samtryggingadeilda 4.923,1 ma.kr. og séreignadeilda 575,9 ma.kr.
Innlendar eignir lífeyrissjóða námu 3.665,8 ma.kr. Þar af voru innlán í innlendum innlánsstofnunum 201,2 ma.kr. og innlend útlán 541,2 ma.kr. Eign lífeyrissjóða á innlendum markaðsskuldabréfum nam 2.082 ma.kr. og hlutabréf og hlutdeildarskírteini námu 819,5 ma.kr.
Erlendar eignir lífeyrissjóða námu 1.833,1 ma.kr. í lok september. Þar af voru 1.803,7 ma.kr. í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 19,9 ma.kr. í innlánum í erlendum innlánsstofnunum og 9,1 ma.kr. í erlendum markaðsskuldabréfum. Hrein eign lífeyrissjóða nam 5.481,8 ma.kr. en aðrar skuldir námu 17,2 ma.kr.


Næsta birting: 07. desember 2020


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | fjarmalafyrirtaeki@sedlabanki.is