logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

30. september

Ágúst 2020

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.739 ma.kr. í lok ágúst 2020 og hækkaði um 51,2 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa hækkaði um 30,5 ma.kr. og ríkisvíxlar lækkuðu um 11,0 ma.kr. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 9,7 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 817,8 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa á aðallista Kauphallar Íslands nam 1.195,0 ma.kr í lok ágúst 2020.


Næsta birting: 30. október 2020


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is