logo-for-printing

Bein fjárfesting

21. september

2019

Bein fjárfesting erlendra aðila innanlands

Í árslok 2019 var bein fjármunaeign erlendra aðila á Íslandi 1.014,9 ma.kr. Beint fjárfestingarflæði erlendra aðila á Íslandi var neikvætt um 31 ma.kr. á árinu.

Hlutfall eiginfjáreignar af heildar beinni fjármunaeign í lok ársins 2019 var 54.6%.

Stærstu beinu fjárfestingarlöndin í árslok 2019 voru Lúxemborg, Holland og Sviss.

Bein fjárfesting erlendra aðila innanlands er að stærstum hluta í félögum tengdum álframleiðslu og lyfjaiðnaði. Tæplega helmingur af beinni fjármunaeign í árslok 2019 er í eignarhaldsfélögum en stór hluti þeirra félaga tengjast áðurnefndum atvinnugreinum.

Bein fjárfesting innlendra aðila erlendis

Í árslok 2019 var bein fjármunaeign innlendra aðila erlendis 666,2 ma.kr. en beint fjárfestingarflæði innlendra aðila erlendis nam 64,3 ma.kr. á árinu.

Af heildar beinni fjármunaeign innlendra aðila erlendis var 77,9% í formi eiginfjár en restin í formi lánsfjármagns milli eignatengdra aðila.

Rúmur helmingur beinnar fjármunaeignar er skráð í Hollandi en megnið af því fjármagni er í eignarhaldsfélögum.

Stærstu innlendu beinu fjárfestarnir eru félög sem tengjast lyfjaiðnaði, tækja- og vélaframleiðslu sem og sjávarútvegi. Af fjárfestingu innlendra aðila erlendis er tæpur helmingur í eignarhaldsfélögum sem að stærstum hluta tengjast áðurnefndum atvinnugreinum.

Annað

Talnaefni í töflu hagtalna tilgreinir samtölur samandregnar atvinnugreinaskiptingar sem og flokkun á stærstu viðskiptalöndum án sértækra félaga.

Til viðbótar við uppfærðar tölur fyrir landa- og atvinnugreinaskiptingu ársins 2018 eru birtar ársfjórðungslegar samtölur eftir eðli viðskipta frá árinu 2013 til ársins 2020.

Sértæk félög í erlendri eigu áttu 45,9 ma.kr. í beinni fjármunaeign skráðri innanlands í árslok 2019. Þeir fjármunir eru svo aftur eignir í erlendum félögum.

Nánari sundurliðun með og án sértækra félaga er að finna á vef OECD. Hlekkur á vefinn er að finna undir liðnum annað tengt efni hér á síðunni.


Næsta birting: 19. mars 2021


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | bop@sedlabanki.is