logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

28. ágúst

Júlí 2020

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.686 ma.kr. í lok júlí 2020 og hækkaði um 34,9 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa hækkaði um 13,6 ma.kr. og ríkisvíxlar hækkuðu um 3 ma.kr. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 5,6 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 804 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa á aðallista Kauphallar Íslands nam 1.189,5 ma.kr í lok júlí 2020.


Næsta birting: 30. september 2020


Umsjón

Fjármálareikningar og markaðir | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is