logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

30. júní

Maí 2020

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.590 ma.kr. í lok maí 2020 og hækkaði um 17,8 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa hækkaði um 12,9 ma.kr. og ríkisvíxlar hækkuðu um 47 ma.kr. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 3,4 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 786 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands nam 1.164,1 ma.kr í lok maí 2020.


Næsta birting: 30. júlí 2020


Umsjón

Fjármálareikningar og markaðir | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is