logo-for-printing

Fjármálareikningar fjármálafyrirtækja

05. júní

1. ársfjórðungur 2020

Heildarfjármunaeign fjármálafyrirtækja á 1. ársfjórðungi 2020 nam 15.652 ma. kr. og hafði hækkað um 446,4 ma. kr. frá 4. ársfjórðungi 2019. Helstu breytingar voru þær að verðbréfaeign önnur en hlutabréf hækkaði um 408,5 ma., útlán jukust um 148,3 ma.kr. og hlutafjáreign og annað eigið fé dróst saman um 225,9 ma. Heildarskuldir fjármálafyrirtækja námu 15.767 ma.kr. og nettó fjármunaeign fjármálafyrirtækja var neikvæð um 115,5 ma.kr.

Staða á útlánum fjármálafyrirtækja til heimila í lok 1. ársfjórðungs 2020 var 2.219,3 ma.kr. þar af námu skuldir heimila með veði í íbúð 1.806,3 ma.kr. Staða á útlánum fjármálafyrirtækja til fyrirtækja í lok 1.ársfjórðungs 2020 var 1.860,0 ma.kr. að teknu tilliti til niðurfærslna og eign fjármálafyrirtækja í markaðsskuldabréfum fyrirtækja nam 398,0 ma.kr.

Tölur fyrir önnur fjármálafyrirtæki eru nú endurskoðaðar aftur til 4. ársfjórðungs 2016 vegna endurbættrar aðferðafræði.

Fjármálareikningar eru birtir sem heildar efnahagsyfirlit fjármálafyrirtækja en einnig eru birtar töflur sem skipta þeim niður annars vegar eftir tegundum fjármálafyrirtækja og hins vegar eftir mótaðilum.

Tímaraðir eru birtar fyrir heildina en einnig skiptar niður eftir tegundum fyrirtækja. Til viðbótar eru birtar tímaraðir með skuldum fyrirtækja við fjármálafyrirtæki, annars vegar skipt eftir lánveitendum og hins vegar eftir tegundum lána. Einnig eru birtar tímaraðir með eign fjármálafyrirtækja á skuldabréfum útgefnum af atvinnufyrirtækjum. Tímaröðum með skuldum heimila við fjármálafyrirtæki er skipt eftir lánveitendum og tegundum lána. Einnig er birt tímaröð um skuldir heimila með veði í íbúð sundurliðað eftir tegundum lána.

Fjármálareikningar eru unnir samkvæmt aðferðafræði sem byggir á þjóðhagsreikningastaðli Evrópusambandsins (ESA2010) og staðli Alþjóða gjaldeyrissjóðsins um hagtölur peninga- og fjármála.

Hagstofa Íslands birtir fjármálareikninga fyrir allt hagkerfið á vefsíðu sinni.

Fjármálareikningar á vefsíðu Hagstofunnar.


Næsta birting: 08. september 2020


Umsjón

Fjármálareikningar og markaðir | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is