logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

Mars 2020

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.523 ma.kr. í lok mars 2020 og hækkaði um 11,1 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa hækkaði um 7,6 ma.kr. og ríkisvíxlar hækkuðu um 2,9 ma.kr. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 5,8 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 777,2 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands nam 1.067 ma.kr í lok mars 2020.


Næsta birting:


Umsjón

Fjármálareikningar og markaðir | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is