logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

28. febrúar

Janúar 2020

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.539,5 ma.kr. í lok janúar 2020 og hækkaði um 29,1 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa hækkaði um 3,9 ma.kr. og ríkisvíxlar hækkuðu um 0,2 ma.kr. Bankabréf og víxlar lækkuðu samtals um 7,7 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 788,8 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands nam 1.261,8 ma.kr í lok janúar 2020.

Vegna tæknilegra örðugleika frestast janúar birting hagtalna um verðbréfaafleiður.


Næsta birting: 31. mars 2020


Umsjón

Fjármálareikningar og markaðir | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is