logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

28. janúar

Desember 2019

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.510,5 ma.kr. í lok desember 2019 og lækkaði um 2,8 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa hækkaði um 3,3 ma.kr. og ríkisvíxlar hækkuðu um 2 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 774,3 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands nam 1.263,7 ma.kr í lok desember 2019.

 

Athygli er vakin á því að birting á upplýsingum um afleiðuviðskipti í desember frestast sökum tæknilegra örðugleika.


Næsta birting: 28. febrúar 2020


Umsjón

Fjármálareikningar og markaðir | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is