logo-for-printing

Erlend staða þjóðarbúsins

29. maí

3. ársfjórðungur 2019

Samkvæmt bráðabirgðayfirlitinu námu erlendar eignir þjóðarbúsins 3.870 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 3.156 ma.kr. Hrein staða við útlönd var því jákvæð um 714 ma.kr. eða 24,5% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 91 ma.kr. eða 3,1% af VLF á fjórðungnum.

Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 115 ma.kr. á fjórðungnum og munar þar mest um kaup innlendra aðila á erlendum verðbréfum sem námu um 80 ma.kr. Erlendar eignir jukust í heildina um 74 ma.kr. vegna fjár­magnsviðskipta en skuldir lækkuðu um 40 ma.kr. Gengis- og verðbreytingar höfðu neikvæð áhrif á erlenda stöðu þjóðarbúsins um 6 ma.kr. Það skýrist aðallega af 4% hækkun á gengi krón­unnar gagnvart helstu gjaldmiðlum miðað við gengisskráningarvog. Breytingar á erlendum verðbréfamörkuðum voru litlar á ársfjórðungnum eða rétt um 0,1% lækkun.


Næsta birting: 01. september 2020


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | bop@sedlabanki.is