logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

September 2019

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.560,6 ma.kr. í lok september 2019 og jókst um 6,4 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa hækkaði um 6,2 ma.kr. en ríkisvíxlar hækkuðu um 4,3 ma.kr. Bankabréf og víxlar lækkuðu samtals um 10 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 745,8 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands nam 1.123,3 ma.kr í lok september 2019.

Vegna tæknilegra örðugleika frestast september birting hagtalna um verðbréfaafleiður.


Næsta birting:


Umsjón

Fjármálareikningar og markaðir | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is