logo-for-printing

Bein fjárfesting

16. mars

2018

Bein fjárfesting erlendra aðila innanlands

Í árslok 2018 var bein fjármunaeign erlendra aðila á Íslandi 1.063 ma.kr. eða 38% af vergri landsframleiðslu. Beint fjárfestingarflæði erlendra aðila á Íslandi var neikvætt um 34,2 ma.kr. á árinu.

Hlutfall eiginfjáreignar erlendra aðila í innlendum félögum hefur aukist undanfarin ár á kostnað lánsfjármögnunar frá eignatengdum aðilum. Hlutfall eiginfjáreignar af heildar beinni fjármunaeign í lok ársins 2018 var 56%.

Stærstu beinu fjárfestingarlöndin í árslok 2018 voru Lúxemborg, Holland og Sviss. Sé bein fjármunaeign mæld eftir endanlegum fjárfesti, sem er sá aðili sem er efstur í eignarhaldskeðju þar sem yfirráðum yfir félögum er viðhaldið í gegnum beint eða óbeint meirihlutaeignarhald, þá eru Bandaríkin stærsta beina fjárfestingarlandið, þar á eftir koma Ísrael og Bretland. Bandaríkin og Ísrael eiga hvort um sig rúman fjórðung af beinni fjármunaeign en Bretland tæplega 18%.

Bein fjárfesting erlendra aðila innanlands er að stærstum hluta í félögum tengdum álframleiðslu og lyfjaiðnaði. Rétt tæplega helmingur af beinni fjármunaeign er í eignarhaldsfélögum en stór hluti þeirra félaga tengjast áðurnefndum atvinnugreinum.

Bein fjárfesting innlendra aðila erlendis

Í árslok 2018 var bein fjármunaeign innlendra aðila erlendis 612,2 ma.kr. en beint fjárfestingarflæði innlendra aðila erlendis nam um 16 ma.kr. á árinu.

Af heildar beinni fjármunaeign innlendra aðila erlendis var 74% í formi eiginfjár en restin í formi lánsfjármagns milli eignatengdra aðila.

Rúmur helmingur beinnar fjármunaeignar er skráð í Hollandi en megnið af því fjármagni er í eignarhaldsfélögum.

Stærstu innlendu beinu fjárfestarnir eru félög sem tengjast lyfjaiðnaði, tækja- og vélaframleiðslu sem og sjávarútvegi. Af fjárfestingu innlendra aðila erlendis er 49% í eignarhaldsfélögum sem að stærstum hluta tengjast áðurnefndum atvinnugreinum.

Annað

Talnaefni í töflu hagtalna tilgreinir samtölur samandregnar atvinnugreinaskiptingar sem og flokkun á stærstu viðskiptalöndum án sértækra félaga.

Sértæk félög í erlendri eigu áttu 44,5 ma.kr. í beinni fjármunaeign skráðri innanlands í árslok 2018. Þeir fjármunir eru svo aftur eignir í erlendum félögum.

Nánari sundurliðun með og án sértækra félaga er að finna á vef OECD. Hlekkur á vefinn er að finna undir liðnum annað tengt efni hér á síðunni. Gögn fyrir árið 2018 verða aðgengilegar á vef OECD um miðjan desember.


Næsta birting: 21. september 2020


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | bop@sedlabanki.is