logo-for-printing

Fjármálareikningar fjármálafyrirtækja

05. júní

2. ársfjórðungur 2019

Heildarfjármunaeign fjármálafyrirtækja á 2. ársfjórðungi 2019 nam 15.086 ma. kr. og hafði hækkað um 543,8 ma. frá 1. ársfjórðungi 2019. Helstu breytingar voru þær að verðbréfaeign önnur en hlutabréf jókst um 72,8 ma. og hlutafjáreign hækkaði um 355,8 ma.kr. Heildarskuldir fjármálafyrirtækja námu 15.236 ma.kr. og nettó fjármunaeign fjármálafyrirtækja var neikvæð um 150 ma.kr.

Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á fjármálareikningum og eru þessar helstar:

  • Frá og með 4. ársfjórðungi 2016 bætast félög í innbyrðis fjármálastarfsemi (eignarhaldsfélög) (S.127) við fjármálareikninga. Þau eru birt með öðrum fjármálafyrirtækjum. Með þessari viðbót ná fjármálareikningar yfir öll þau fyrirtæki sem teljast til fjármálageirans samkvæmt þjóðhagsreikningastaðli Evrópusambandsins, ESA2010.

  • Frá og með desember 2015 teljast 4 fjármálafyrirtæki sem áður voru í slitameðferð til annarra fjármálafyrirtækja (S.125). Þessi fyrirtæki eru ekki í birtum tölum frá 3. ársfjórðungi 2011.

  • Verðbréfafyrirtæki og smálánafyrirtæki bætast við önnur fjármálafyrirtæki (S.125) frá og með 1. ársfjórðungi 2009.

  • Frá og með 1.ársfjórðungi 2009 bætast félög í fjármálalegri hliðarstarfsemi (S.126) við fjármálareikninga. Þau eru birt með öðrum fjármálafyrirtækjum.

Fjármálareikningar eru birtir sem heildar efnahagsyfirlit fjármálafyrirtækja en einnig eru birtar töflur sem skipta þeim niður annars vegar eftir tegundum fjármálafyrirtækja og hins vegar eftir mótaðilum.

Tímaraðir eru birtar fyrir heildina en einnig skiptar niður eftir tegundum fyrirtækja. Til viðbótar eru birtar tímaraðir með skuldum fyrirtækja við fjármálafyrirtæki, annars vegar skipt eftir lánveitendum og hins vegar eftir tegundum lána.  Einnig eru birtar tímaraðir með eign fjármálafyrirtækja á skuldabréfum útgefnum af atvinnufyrirtækjum. Tímaröðum með skuldum heimila við fjármálafyrirtæki er skipt eftir lánveitendum og tegundum lána.  Einnig er birt tímaröð um skuldir heimila með veði í íbúð sundurliðað eftir tegundum lána.

Fjármálareikningar eru unnir samkvæmt aðferðafræði sem byggir á þjóðhagsreikningastaðli Evrópusambandsins (ESA2010) og staðli Alþjóða gjaldeyrissjóðsins um hagtölur peninga- og fjármála.

Hagstofa Íslands birtir fjármálareikninga fyrir allt hagkerfið á vefsíðu sinni.

Fjármálareikningar á vefsíðu Hagstofunnar.


Næsta birting: 08. september 2020


Umsjón

Fjármálareikningar og markaðir | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is