logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

Mars 2019

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.520,8 ma.kr. í lok mars 2019 og hækkaði um 34,0 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa hækkaði um 21,8 ma.kr. en ríkisvíxlar lækkuðu um 8,9 ma.kr. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 0,8 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 682,2 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands nam 1063,3 ma.kr í lok mars 2019. En skráðum félögum á aðalmarkaði Kauphallarinnar fjölgaði um eitt í mánuðinum.


Næsta birting:


Umsjón

Fjármálareikningar og markaðir | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is