logo-for-printing

Erlend staða þjóðarbúsins

4. ársfjórðungur 2018

Samkvæmt bráðabirgðayfirlitinu námu erlendar eignir þjóðarbúsins 3.386 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 3.110 ma.kr. Hrein staða við útlönd var því jákvæð um 276 ma.kr. eða 9,9% af vergri landsframleiðslu (VLF) og versnaði um 77 ma.kr. eða 2,8% af VLF á fjórðungnum.

Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 41 ma.kr. á fjórðungnum. Erlendar eignir jukust um 13 ma.kr. vegna fjár­magnsviðskipta en skuldir lækkuðu um 28 ma.kr.

Gengis- og verðbreytingar höfðu neikvæð áhrif á erlenda stöðu þjóðarbúsins um 78 ma.kr. Skýrist það aðallega af tæplega 13% verðlækkunum á erlendum verðbréfamörkuðum á ársfjórðungnum. Aftur á móti var rúmlega 3% lækkun á gengi krón­unnar gagnvart helstu gjaldmiðlum miðað við gengisskráningarvog.


Næsta birting:


Umsjón

Gagnasöfnun og upplýsingavinnsla | bop@sedlabanki.is