logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

Janúar 2019

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.524,7 ma.kr. í lok janúar 2019 og hækkaði um 40,1 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa hækkaði um 6,4 ma.kr. en staða ríkisvíxla var óbreytt milli mánaða. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 12,6 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 695,9 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands nam 989,5 ma.kr í lok janúar 2019.


Næsta birting:


Umsjón

Fjármálareikningar og markaðir | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is