logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

Nóvember 2018

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.464,8 ma.kr. í lok nóvember 2018 og hækkaði um 21 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa lækkaði um 9,9 m.kr. en ríkisvíxlar lækkuðu um 4,9 ma. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 10,4 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 678,2 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands nam 975,7 ma.kr í lok nóvember 2018.


Næsta birting:


Umsjón

Fjármálareikningar og markaðir | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is