logo-for-printing

Erlend staða þjóðarbúsins

03. desember

4. ársfjórðungur 2017

Samkvæmt bráðabirgðayfirlitinu námu erlendar eignir þjóðarbúsins 3.092 ma.kr. í lok árs 2017 en skuldir 2.902 ma.kr.

Hrein staða við útlönd var því jákvæð um 190 ma.kr. eða 7,5% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði á síðasta fjórðungi ársins um 63 ma.kr. eða 2,5% af VLF.

Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 24 ma.kr. á fjórðungnum. Skuldir lækkuðu um 110 ma.kr. og erlendar eignir um 85 ma.kr. vegna fjár­magnsviðskipta.

Gengis- og verðbreytingar höfðu jákvæð áhrif á erlenda stöðu þjóðarbúsins um sem nam 33 ma.kr. Skýrist það aðallega af 5,3% verðhækkunum á erlendum verðbréfamörkuðum. Gengi krón­unnar hækkaði um 0,5% á fjórðungnum gagnvart helstu gjaldmiðlum miðað við gengisskráningarvog.


Næsta birting: 04. mars 2019


Umsjón

Gagnasöfnun og upplýsingavinnsla | bop@sedlabanki.is