logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

28. nóvember

Janúar 2018

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.384 ma.kr. í lok janúar 2018 og lækkaði um 3,8 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa lækkaði um 22,6 ma.kr. og staða ríkisvíxla lækkaði um 0,2 ma.kr. frá fyrri mánuði. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 6,7 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 697 ma.kr. og lækkuðu um 0,13 ma.kr. í mánuðinum. Markaðsvirði skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands nam 1021,5 ma.kr í lok janúar 2018 og hækkaði um 199,6 ma.kr. í mánuðinum.


Næsta birting: 28. desember 2018


Umsjón

Gagnasöfnun og upplýsingavinnsla | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is