logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

Desember 2017

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.388 ma.kr. í lok desember 2017 og lækkaði um 14,2 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa lækkaði um 20,7 ma.kr. og staða ríkisvíxla hækkaði um 0,9 ma.kr. frá fyrri mánuði. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 1,3 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 697 ma.kr. og lækkuðu um 12,1 ma.kr. í mánuðinum. Markaðsvirði skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands nam 821,9 ma.kr í lok desember 2017 og lækkaði um 197,8 ma.kr. í mánuðinum.

Athugið, tölur um hlutdeildarskírteini innihalda nú sjóði sem stofnaðir eru í félagsformi. Tímaröðin nær aftur til desember síðasta árs.


Næsta birting:


Umsjón

Gagnasöfnun og upplýsingavinnsla | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is