logo-for-printing

Fjármálareikningar Fjármálafyrirtækja

05. desember

3. ársfjórðungur 2017

Heildarfjármunaeign fjármálafyrirtækja á 3. ársfjórðungi 2017 nam 10.443 ma. kr. og hafði hækkað um 108 ma. frá 2. ársfjórðungi 2017. Helstu breytingar voru þær útlán jukust um 93 ma. og hlutabréfaeign hækkað um 23,7 ma.kr. Heildarskuldir fjármálafyrirtækja námu 10.540 ma.kr. og nettó fjármunaeign fjármálafyrirtækja var neikvæð um 96,6 ma.kr.

Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á fjármálareikningum og eru þessar helstar:

Frá og með desember 2015 teljast 4 fjármálafyrirtæki sem áður voru í slitameðferð til annarra fjármálafyrirtækja.  Þessi fyrirtæki eru ekki í birtum tölum frá 3. ársfjórðungi 2011.

Verðbréfafyrirtæki og smálánafyrirtæki bætast við önnur fjármálafyrirtæki frá og með 1. ársfjórðungi 2009.

Frá og með 1.ársfjórðungi 2009 bætast félög í fjármálalegri hliðarstarfsemi (S.126) við fjármálareikninga.  Þau eru birt með öðrum fjármálafyrirtækjum.

Fjármálareikningar eru birtir sem heildar efnahagsyfirlit fjármálafyrirtækja en einnig eru birtar töflur sem skipta þeim niður annars vegar eftir tegundum fjármálafyrirtækja og hins vegar eftir mótaðilum.

Tímaraðir eru birtar fyrir heildina en einnig skiptar niður eftir tegundum fyrirtækja.  Til viðbótar eru birtar tímaraðir með skuldum fyrirtækja við fjármálafyrirtæki, annars vegar skipt eftir lánveitendum og hins vegar eftir tegundum lána.  Einnig eru birtar tímaraðir með eign fjármálafyrirtækja á skuldabréfum útgefnum af atvinnufyrirtækjum. Tímaröðum með skuldum heimila við fjármálafyrirtæki er skipt eftir lánveitendum og tegundum lána.  Einnig er birt tímaröð um skuldir heimila með veði í íbúð sundurliðað eftir tegundum lána.

Fjármálareikningar eru unnir samkvæmt aðferðafræði sem byggir á staðli Alþjóða gjaldeyrissjóðsins um hagtölur peninga- og fjármála.

Hagstofa Íslands birtir fjármálareikninga fyrir allt hagkerfið á vefsíðu sinni.

Fjármálareikningar á vefsíðu Hagstofunnar.


Næsta birting: 05. mars 2019


Umsjón

fjármálareikningar og markaðir | fjarmalafyrirtaeki@sedlabanki.is