logo-for-printing

Erlend staða þjóðarbúsins

03. desember

3. ársfjórðungur

Samkvæmt bráðabirgðayfirlitinu námu erlendar eignir þjóðarbúsins 3.307 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 3.198 ma.kr.

Hrein staða við útlönd var því jákvæð um 108 ma.kr. eða sem nam 4,4% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 125 ma.kr. eða sem nam 5% af VLF á milli ársfjórðunga.

Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 72 ma.kr. Skuldir lækkuðu um 398 ma.kr. og erlendar eignir um 326 ma.kr. vegna fjármagnsviðskiptanna.

Gengis- og verð­breytingar höfðu jákvæð áhrif á erlenda stöðu þjóðarbúsins um sem nam 91 ma.kr. Skýrist það af  4,5% verðhækkunum á erlendum hlutabréfamörkuðum og af 5% lækkun á gengi krónunnar gagnvart helstu gjaldmiðlum miðað við gengisskráningarvog.


Næsta birting: 04. mars 2019


Umsjón

Gagnasöfnun og upplýsingavinnsla | bop@sedlabanki.is